Soome näited

Soome, Tampere Kutsehariduskolledž TREDU tugevuseks on kooli ehitusvaldkond. Tampere kutsehariduskolledž on kogenud partner õpilaste ja töötajate õpirännete korraldamisel ning aktiivselt osalenud mitmetes arendusprojektides. Meie koostöö on ehitus- ja puiduvaldkonnapõhine ning koostöö sai alguse ehitusõpetajate ühistelt erialavõistlustelt osalemises, mille tulemusel sai teoks Tredu suure õpetajate grupi külastus HKHK-sse. Sealt hakkas juba arenema mõte hakata praktikante vahetama.

IMG_2579

Nüüdseks praktiseerivad Tredus juba teist korda meie ehituserialade õpilased ning jätkame mõlemapoolset koostööd õpetajate tasandil. 2016 sügisel arutasime põhjalikult ka täiskasvanud õppijate praktikat  ning 2017 kevadel võtab HKHK vastu 9 täiskasvud õppijat ehitus- ja haljastuserialadelt. Selleaastased praktikandid on kõik viimistluse erialalt ning nende praktika algab samal ajal kui õpetaja Toomase ja Villu õpiränne. 

img_25361

Soome ehituskoolide eripära on see, et õppetöö raames ehitatakse valmis terve maja – plaanist müügini ning praktiseerida saavad mitmete erialade õpilased. Sellega on seotud riskid, mida meie kool ei saa võtta., kuid protsess on õpilastele õpetlik ja ka õpetajate jaoks täiesti teistsugune, mille raames tuleb palju koostööd teha ja erinevate erialade õpetusi lõimida. HKHK-s katsetame kutseõpetajatega erinevate õppekavade (plekksepad, ehitajad, viimistlejad) õppemoodulite lõimimist õppelaboris majaehitamise käigus. TREDU õppekavasid uurides saime väärtuslikku kogemust õppetöö ladusamaks muutmiseks ja ühiste hindamisülesannete loomiseks.  

IMG_2591

Õpirände nädalal külastasime ka praktilisi ehituserialade tunde – vaatasime, kuidas õpetati viimistlust, graniitkivi töötlemist ja ehituspuussepatööd. Palju asju toimub nende ehituslaboris sarnaselt meie koolile, seda olime tõdenud juba soome õpetajaid meie tundides võõrustades. Soomes on väga tähtsal kohal tööohutus ning ega praktikantegi igal ehitusel igale poole ei lasta. Õppisime palju juurde, kuidas paremini tööohutusele tähelepanu pöörata ja ergonoomika õpetamist korraldada. Samuti saime ideid praktiliste tööde korraldamiseks õppelaboris.

IMG_2688

Saime ka ise kätt proovida ning parandada oma oskusi graniitkivide töötlemisel ja käsitööriistade kasutamisel. HKHK-s on olemas kivitöötlemise meislid, kuid neid ei ole kasutanud. Uuest õppeaastast hakkame kindlasti ehitus- ja restaureerimisõpilastega kiviehitiste restaureerimise tundides meisleid kasutama. Hea mõte on ka TREDU-s dekoratiivviimistluse praktilistes tundides kasutusel olnud liigutatavad stendid, mis on väga mugavad tundides praktiliste ülesannete harjutamiseks. HKHK-s on selle asmel kasutusel seinad, mida kasutatakse samuti korduvalt. Edaspidi võtame kindlasti kasutusele liigutatavad stendid, et dekoratiivviimistluse õpet läbi viia.

IMG_2687

Külastasime ka TREDU partnerettevõtteid ning uurisime kuidas koostööd tehakse. Arutasime ka tulevikuväljavaateid mõlema kooli praktikantide ettevõttepraktikate korraldamisel. Soomes on tööohutsnõuded tunduvalt karmimad kui Eestis, suurtes ettevõtetes kindlasti rangemad kui väikestes. Soome kiviehitiste restaureerijad on väga huvitatud Haapsalu linnuse restaureerimistöödel praktiseerimisest.

Ühe uue mõttena tõime kaasa haljastuse õpetamise. TREDU-s on see eriala väga populaarne ning tutvudes nende õppekavadega, võiks see sobida ka HKHK erialade hulka. Esialgu sooviks seda õpetada kursuse vormis ning edaspidi oleks võimalik koostöös TREDU õpetajatega ka tasemeõppe eriala õppekava kokku panna.