Saksamaa

dresdenSZ für Wirtschaft “Prof. Dr. Zeigner”  on kutsehariduskolledž Dresdenis, saksamaal, mis pakub kutseõpet spetsialiseerudes kaubandus- ja ärierialadele. Koolil on kaks õppehoonet, peahoone asub Dresden Neustadtis ja kõrvalharu Dresden Seidnitzis. Koolijuhiks on direktor härra Konstantin Samaras ning Seidnitzi haru juhib härra Klaus Ulbricht. Õpilaste arv on 1649 ning õpilaste vanus jääb piiresse 16-35. Koolil on 87 töötajat, kõik nendest kõrgharidusdiplomiga õpetajad.
BSZ pakub traditsioonilist keskharidust ning kutseharidust erinevates kooliastmetes, võimalik on läbida ärivaldkonna kallakuga
gümnaasiumiõppe kursus või valida kutse- või tehnikumiõpe. Kutseõppe tasandil saab õppida kahe- või kolmeaastastel kursustel, kus teoreetise õppe kõrval koolis õpitakse paralleeleselt ka ettevõtetes (dual system) erinevatel kontoritöö ja It erialadel. Koolil on väga head sidemed kohalike ettevõtetega ning pikaajaline koostöö töökohapõhise õppe läbiviimises ning praktilise õppe korraldamises ettevõttepõhiselt. Kahe või kolmeaastase kutseõppe kursuse läbimisel võib õpilane tööle asuda või jätlkata tehnikumiõppes, mis lõpeb kvalifikatsioonieksamiga. Õpilased võivad asuda samaaegselt tööle ja jätkata õpinguid tehnikumiõppes või pöörduda tagasi kooli ning läbida täisajaga õpe. Kvalifikatsioonieksami sooritamisel saavad õpilased oma erialal keskastme spetsialisti tunnistuse ning võivad jätkata õpinguid ülikoolis.

BSZ on osalenud paljudes euroopa haridusprojektides nagu Comenius ja Leonardo da Vinci juba alates 1990 algusest ning teinud koostööd paljude euroopa riikidega. Saksamaa koolides on väga hästi toimiv õpipoisiõpe, töökohapõhine õpe ning sellekohane koostöö ettevõtetega on toimunud juba aastaid. Kooliga on head sidemed tekkinud ühises projektis “Routes” osalemisel ning 2016 kevadel käisid BSZ õpetajaid ka Haapsalus meie kooliga tutvumas. Loodame saada vajalikke kogemusi meie kontoritöö eriala õppetöö paremaks korraldamiseks kasutades mooduli-ja projektipõhist õpet ning sujuvama ja efektiivsema praktilise õppe korraldamiseks koostöös ettevõtetega.