Hispaania

valencia_kool

Instituto Inter on Kutsehariduskeskus, mis alustas Valencias 1977 aastal ning hakkas pakkuma kutseharidust erinevaid vorme – traditsiooniline kutseõpe, tööpõhine õpipoisiõpe ning lühiajalised erialased kursused erinevatele erialadele.

Praegu õpetatakse koolis teise ja kolmanda taseme kutseõppe raames automehhaaniku, hooldustöö, toitlustuse, lastehoiu, automaatika ja elektroonika valdkonda kuuluvaid erialasid. Sealjuures pakub kool ka on-line õppe võimalusi kombineerituna praktilise õppega töökohtadel. Koolis rakendatakse duaalset koolitussüsteemi (Dual System – kombineeritud koolitus toimub nii ettevõttes kui koolis).

Koostöös kohaliku tööhõiveametiga korraldab kool erinevaid töötute ümberõppe kursuseid, samuti ka kursuseid täiskasvanutele. Kool teeb tihedat koostööd kohaliku linnavalitsusega ning pakub lisaväljaõpet ka kohalike ettevõtete töötajatele. Koolil on ka oma kirjastusgrupp, mis kajastab kutsehariduse võimalusi ja teavitab õppimisvõimalustest nii Valencia kui ka Barcelona piirkonnas, kus asub kirjastusgrupi tütarettevõte.

Kutseõppekeskusel on viieaastane kogemus ka rahvusvahelises töös ning ta on osalenud mitmetes Euroopa projektides nagu näiteks Leonardo da Vinci IVT (FORMANDO PROFESIONALES EN EUROPA & FORMANDO PROFESIONALES EN EUROPA II, 2012-1-ES1-LEO01-49482 / 2013-1-ES1-LEO01-69231/), mille kaudu käis erialasel praktikal Ingismaal 9 hooldustööeriala õpilast. Comenius koostööprojektist (Make My Town Green- 2011-1-PL1-LEO04- 02942) Poola kutsekooliga võttis osa juba 20 õpilast. Lisaks sellele on kool osalenud veel mitmes Leonardo da Vinci koostööprojektis ning ka ühes Erasmus+ õpilaste praktikaprojektis.

HKHK välissuhete koordinaator kohtus Valencia kooli koordinaatoriga 2015 sügisel koostööseminaril Roomas ning ühises töögrupis osaledes tekkis huvi vastastikuseks koostööks, millest kasvas välja ka ühine osalemine kaheaastases Erasmus+ K2 projektis “Culinary trip through Europe”, 2016 – 2018 .

HKHK-s õpetatakse majutus-ja toitlustuserialasid ning järjest olulisemaks on muutunud nende erialade õpetamises toitumise ja dietoloogia osa. Seda näitavad just ettevõttepraktikad, et nende erialade töötajad peavad kursis olema, kuidas toime tulla erinevate toitumiseripäradega (allergiad, toidutalumatus). Valencias õpetatakse seda kokaeriala kõrval veel eraldi erialana, mis pakub palju huvi meie toitlustusõpetajatele. Lisaks õpetavad nad ka hooldustööd, mis kattub samuti meie erialadega. Kool pakub huvi veel seetõttu, et neil on täiskasvanute õpe, kasutatakse palju on-line õpet kombineeritult praktilise õppega, kasutusel on duaalne koolitussüsteem ning nagu meiegi, teevad nad palju koostööd kohaliku tööhõiveametiga ning pakuvad erinevaid kursusi.