Marju stažeerimas

2016 aasta sügisel käis Oulus oma erialaseid oskusi täiendamas tekstiilitöö õpetaja Marju Heldemaa, kes veetis 2 nädalat Oulu Koolituskeskuse Pikisaare osakonnas, kus õpetatakse samuti tekstiilitööd täiskasvanud õppijaile. Samal ajal viibisid Oulus praktikal ka HKHK tekstiilitöö õpilased. Marju kahenädalase õpipoisiaja muljeid saab lugeda blogist “Käsitöölised Oulus“.